Aktuality

Přednáška

30.1.2017

Zveme Vás dne 14. 2. 2017 od 17.00 hod do Přerova, Horní nám. 35 (Korvínský dům) na přednášku s názvem: Fenomén výroby kamenných nástrojů na pravěké osadě u Hlinska a její dálkové kontakty. Přednášející: Prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. a Doc. PhDr.  Lubomír Šebela, CSc.

pozvánka


Výběrové řízení

27.1.2017

Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje dne 27. 1. 2017 výběrová řízení na následující pracovní pozice: 1. Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace mladý paleolit a mezolit českých zemí. 2. Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace paleoantropologie pleistocenního Homo sapiens.

 


Výběrové řízení na obsazení místa odborného (vědeckého) pracovníka – archeologa- pro své detašované pracoviště v Opavě.

25.1.2017

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného (vědeckého) pracovníka – archeologa- pro své detašované pracoviště v Opavě. Přihlášky se strukturovaným životopisem a dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem publikovaných prací zasílejte na ředitelství Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 19, 602 00 Brno do 28. února 2017. Obálku označte nápisem: Výběrové řízení.

 


Výběrové řízení

9.1.2017

Rada Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE/ŘEDITELKY pracoviště. Přihlášky se strukturovaným životopisem, doklady o dosažení kvalifikace, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých výsledků a nástinem vědecké a řídící koncepce je třeba doručit na ředitelství Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19 602 00 Brno do 31. ledna 2017 do 12:00 hod. Obálku označte nápisem: Výběrové řízení.


Uzavření archivu a knihovny

7.12.2016

Ve dnech 23. 12. 2016 - 3. 1. 2017 budou knihovna a archiv pro badatele uzavřeny. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné svátky.


Pozvánka na výstavu "Tajemství pravěké osady v Hlinsku odhalena?"

23.11.2016

Reprezentativní výstava o jedné z nejvýznamnějších archeologických lokalit Přerovska.
Plakát ke stažení zde.


Uzavření archivu

16.11.2016

Archiv bude v pátek dne 18.11. 2016 uzavřen. Děkujeme za pochopení.


Uzavření studovny archivu a knihovny

8.11.2016

Ve dnech 11. a 12. listopadu bude na Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. probíhat Den otevřených dveří. Z tohoto důvodu bude v pátek 11. 11. 2016 studovna knihovny a archivu znepřístupněna pro badatelské účely. Děkujeme za pochopení.


Dny otevřených dveří ve dnech 11. - 12. listopad 2016

2.11.2016

Zveme Vás na Dny otevřených dveří, které se konají dne 11.-12. listopadu 2016 na Čechyňské 19, Brno. info viz leták Komentované vstupy pro veřejnost budou začínat: Pátek 11. 11. v 15:00, 16:00 a 17:00; Sobota 12.11. v 10:00, 11:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30XII. PROTOHISTORICKÁ KONFERENCE ARCHEOLOGIE BARBARŮ 2016 „Přechodné a zánikové horizonty u barbarů

4.10.2016

XII. PROTOHISTORICKÁ KONFERENCE ARCHEOLOGIE BARBARŮ 2016 „Přechodné a zánikové horizonty u barbarů“ se koná v Mikulově dne 6.– 8. 10. 2016. program