Aktuality

Únětické pohřebiště v Mušově
27. publikace ke stažení

16.9.2020


Stanislav Stuchlík: Únětické pohřebiště v Mušově


Staré Hradisko. Staré Hradisko II.
Die latènezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren. Katalog.
24.-26. publikace ke stažení

10.9.2020

25.-obalka-Stare_HradiskoII.jpg

Jiří Meduna: Staré Hradisko.Staré Hradisko II. Die latènezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren.Neue Beiträge zur Erforschung
23. publikace ke stažení

14.8.2020


Jaroslav Tejral – Herwig Friesinger – Michel Kazanski (Hrsg.): Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike in mittleren Donauraum


K časně slovanskému osídlení Břeclavi-Pohanska
22. publikace ke stažení

10.8.2020


Bořivoj Dostál: K časně slovanskému osídlení Břeclavi-Pohanska


Rostliny z velkomoravského hradiště v Mikulčicích
21. publikace ke stažení

6.8.2020


Emanuel Opravil: Rostliny z velkomoravského hradiště v Mikulčicích


Hudební archeologie 22: Hudebníci Na Cestách
5. srpna 2020

3.8.2020

20200803-plakat_hudebni_archeologie_22_webk.jpg
Výzkumná základna ARÚB Mikulčice-Trapíkov


Probleme der frühen Merowingerzeit im Mitteldonaugebiet
20. publikace ke stažení

3.8.2020


Jaroslav Tejral (Hrsg.): Probleme der frühen Merowingerzeit im Mitteldonaugebiet


Ve službách archeologie
19. publikace ke stažení

30.7.2020


Pavel Kouřil – Rostislav Nekuda – Josef Unger (eds.): Ve službách archeologie


Great Moravia and the Beginnings of Christianity
18. publikace ke stažení

27.7.2020


P. Kouřil (ed.): Great Moravia and the Beginnings of Christianity