Aktuality


Archiv do 16.00

15.5.2019

Dne 31. července 2019 bude archiv otevřen pouze do 16:00.

Děkujeme za pochopení.Archiv a knihovna 15. 05. jen do 16:00

3.5.2019

Ve středu 15. 05. 2019 budou výjimečně archiv a knihovna otevřené jen do 16.00. Děkujeme za pochopení.Vítězné projekty soutěže Zlatý mamut

15.4.2019

8. dubna, za zvuků originální archeologické fanfáry skladatele Miloše Štědroně, byly v brněnském Pavilonu Anthropos slavnostně uděleny ceny 1. ročníku soutěže Zlatý mamut, Ceny Karla Absolona za popularizaci archeologie.


Nová dohoda o spolupráci mezi ARÚB a ÚAM FF MU

10.4.2019

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., dr. Lumír Poláček a vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU prof. Jiří Macháček prohloubili vzájemnou spolupráci obou institucí v rámci nové Dohody o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů. Ředitel ARÚB smlouvu symbolicky podepsal na prvním doktorandském semináři konaném na akademickém pracovišti v Brně na Čechyňské ulici dne 5. dubna 2019. Doktorandi oboru archeologie na ÚAM FF MU mají nyní možnost ucházet se o zpracování svého disertačního projektu s finanční podporou Akademie věd ČR.


Letní škola archeologie v Mikulčicích 2019

8.4.2019

Základní informace

Hlavním cílem aktivity je podpořit mezinárodní dosah archeologického výzkumu v Mikulčicích a prohloubit spolupráci výzkumné základny se zahraničními studenty archeologie, resp. s jejich univerzitními pracovišti. Aktivita označená jako „Letní škola archeologie v Mikulčicích“ bude mít formu archeologické odborné praxe studentů archeologie zahraničních a domácích univerzit a začínajících vědeckých pracovníků (doktorandů a post-doktorandů) na slovanském hradišti v Mikulčicích. Zde se studenti a doktorandi seznámí detailně s lokalitou, po dobu dvou týdnů se budou každodenně účastnit terénního výzkumu na lokalitě, stejně jako jednotlivých částí procesu následného postexkavačního zpracování (např. flotace botanických makrozbytků).

V roce 2019 se bude realizovat archeologický výzkum sídliště na opevněném předhradí bezprostředně za velkomoravským opevněním z 9. století, které bylo zkoumáno v roce 2018.


Hudební archeologie XII: In stile moderno

29.3.2019

26. 4. v rámci jarního podvečera v Mikulčicích opět propojíme hudbu s archeologií. Představíme nový svazek z řady mikulčických průvodců Rostliny a výživa velkomoravských Mikulčic z pera Michaely Látkové. V rámci uměleckého programu nabídneme hudbu plnou vášně, touhy, slz štěstí i bolesti, ale i dalších emocí. Po koncertě bude následovat krátká prezentace obsahu knihy doplněná ochutnávkou pokrmů z velkomoravského jídelníčku.


Archeologické nálezy, hledači, společné kulturní dědictví

25.3.2019

Jedním z aktuálních, společensky relevantních témat současné archeologie jsou nálezy objevované při detektorovém hledání zástupci veřejnosti. V archeologické obci je to téma na celém světě živě diskutováno, aniž by se někde podařilo najít jednoznačně uspokojivé a konsensuální řešení. Není tomu jinak ani v České republice.