Volná místa

Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje dne 10. 7. 2017 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov Akademie věd České republiky výběrová řízení na následující pracovní pozice:

 
1. Název pozice: Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.  Referátu archeologické památkové péče Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.
 
Požadavky: Dokončené vysokoškolské vzdělání (bakalářské, popř. magisterské studium) v oboru archeologie, školení či vzdělání v právní oblasti vítáno. Výhodou odborná praxe v oboru archeologie, případně archeologické památkové péče, zájem o soustavnou činnost v oboru archeologické památkové péče (úřední agenda, plnění databází, terénní místní šetření etc.). Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, flexibilita, iniciativnost. Odpovídající jazykové znalosti – angličtina, popř. němčina. Částečný pracovní úvazek; předpokládaný nástup od září roku 2017. Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím poštou na adresu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Podrobnější informace tamtéž. Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, popř. publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti. Datum uzávěrky přihlášek: 7. 8. 2017.

                                                                                                                                                                                     

Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje dne 27. 1. 2017 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov Akademie věd České republiky výběrová řízení na následující pracovní pozice:

 
1. Název pozice: Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace mladý paleolit a mezolit českých zemí.
 
Požadavky: Dokončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) a doktorské studium (Ph.D.) v oboru archeologie, případně i geologie, odborná praxe v oboru archeologie, vědecká výzkumná a publikační činnost. Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost. Odpovídající jazykové znalosti – angličtina, němčina.
Částečný pracovní úvazek; předpokládaný nástup do poloviny roku 2017.
Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím poštou na adresu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Podrobnější informace tamtéž. Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti.
Datum uzávěrky přihlášek: 24. 2. 2017.
 
 
2. Název pozice: Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace paleoantropologie pleistocenního Homo sapiens.
 
Požadavky: Dokončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) a doktorské studium (Ph.D.) v oboru antropologie, odborná praxe v oboru antropologie, vědecká výzkumná a publikační činnost. Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost. Odpovídající jazykové znalosti – angličtina, němčina.
Částečný pracovní úvazek; předpokládaný nástup do poloviny roku 2017.
Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím poštou na adresu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Podrobnější informace tamtéž. Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti.
Datum uzávěrky přihlášek: 24. 2. 2017.

 

                                                                                                                                                                                     

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného (vědeckého) pracovníka – archeologa- pro své detašované pracoviště v Opavě.
 
Požadavky:
 • dosažené vysokoškolské vzdělání v oboru archeologie
 • aktivní jazykové znalosti
 • organizační schopnosti
 • schopnost vedení rozsáhlejších terénních výzkumů
 • morální bezúhonnost
 • titul Ph.D. vítán
 
Přihlášky se strukturovaným životopisem a dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem publikovaných prací zasílejte na ředitelství Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 19, 602 00 Brno do 28. února 2017. Obálku označte nápisem: Výběrové řízení.

                                                                                                                  

 

Rada Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE/ŘEDITELKY pracoviště

Požadavky:
 • Splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4 – 6 zákona č. 341/ 2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
 • Dosažení vysokoškolského vzdělání a vědecké kvalifikace v oboru archeologie
 • Vlastní vědecká činnost v oboru archeologie
 • Významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti
 • Organizační schopnosti a zkušenosti s řízením vědecké práce a výzkumu ve vedoucí pozici
 • Zkušenosti na poli mezinárodní spolupráce v oboru archeologie
 • Aktivní jazykové znalosti
 • Morální bezúhonnost
 
Funkční období je pětileté, s datem nástupu 1. června 2017.
Předpokládá se, že uchazeč/ka při výběrovém řízení přednese svoji představu o výkonu funkce, o niž se uchází, a koncepčních principech, které by chtěl/a při své činnosti uplatňovat. Vybraný uchazeč/ka bude povinen/povinna doložit splnění podmínek vyplývající ze zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí.

Přihlášky se strukturovaným životopisem, doklady o dosažení kvalifikace, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých výsledků a nástinem vědecké a řídící koncepce je třeba doručit na ředitelství Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19 602 00 Brno do 31. ledna 2017 do 12:00 hod. Obálku označte nápisem: Výběrové řízení.
                                                                                                                      

 
Prodloužení termínu výběrových řízení . Datum uzávěrky přihlášek: 16. 10. 2016.

 

Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje dne 25. 7. 2016 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov Akademie věd České republiky výběrová řízení na následující pracovní pozice:

1. Název pozice: Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace archeologie raného středověku, především období 6.–8. století, s důrazem na časně slovanské osídlení.

Požadavky:
Ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oboru archeologie, odborná praxe v oboru archeologie 3–5 let. Ukončené nebo probíhající doktorské studium výhodou, stejně jako odborná praxe a publikační výstupy v oboru archeologie raného středověku. Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost. Patřičné jazykové znalosti – angličtina, němčina, výhodou též ruština.
Pracovní úvazek 1,0; předpokládaný nástup 1. 11. 2016.
Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím poštou na adresu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Podrobnější informace tamtéž. Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti.
Datum uzávěrky přihlášek: 16. 9. 2016
 
2. Název pozice: Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace archeologie raného a vrcholného středověku, se zaměřením na hmotnou kulturu.
Požadavky:
Ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oboru archeologie, odborná praxe v oboru archeologie alespoň 5 let, odpovídající publikační činnost. Ukončené nebo probíhající doktorské studium v oboru archeologie výhodou. Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, předpoklady k týmové spolupráci, iniciativnost. Odpovídající jazykové znalosti – angličtina, němčina.
Pracovní úvazek 1,0; předpokládaný nástup 1. 11. 2016.
Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím poštou na adresu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Podrobnější informace tamtéž. Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti.
Datum uzávěrky přihlášek: 16. 9. 2016.
 

Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím poštou na adresu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Podrobnější informace tamtéž.

                                                                                                                         

 

Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje dne 22. 2. 2016 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, v platném znění, a v souladu se Stanovami Akademie věd České republiky, výběrová řízení na následující pracovní pozice:

1. Název pozice: Vědecký pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace archeologie doby římské a římsko-provinciální archeologie.
Požadavky:
Ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oboru archeologie, odborná praxe v oboru archeologie alespoň 5 let, zvládnutí geodetických metod sběru a zpracování terénních dat a GIS (včetně prostorových analýz), sběru a zpracování dat magnetometrické prospekce, zvládnutí aplikace statistických metod analýzy archeologických dat. Ukončené nebo probíhající doktorské studium v oboru archeologie výhodou. Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, předpoklady k týmové spolupráci, iniciativnost. Odpovídající jazykové znalosti – angličtina, němčina.
Pracovní úvazek 1,0; předpokládaný nástup 1. 5. 2016.
Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím poštou na adresu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Podrobnější informace tamtéž.
Datum uzávěrky přihlášek: 21. 3. 2016.
 
2. Název pozice: Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace archeologie raného středověku, především období 6. – 8. století, s důrazem na počátky slovanského osídlení.
Požadavky:
Ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oboru archeologie, odborná praxe v oboru archeologie 3–5 let. Ukončené nebo probíhající doktorské studium výhodou, stejně jako odborná praxe a publikační výstupy v oboru archeologie raného středověku. Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost. Patřičné jazykové znalosti – angličtina, němčina, výhodou též ruština.
Pracovní úvazek 1,0; předpokládaný nástup 1. 5. 2016.
Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím poštou na adresu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Podrobnější informace tamtéž.
Datum uzávěrky přihlášek: 21. 3. 2016.
                                                                                                                         
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., vyhlašuje dne 27. 5. 2015 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, v platném znění, a v souladu se Stanovami Akademie věd České republiky,
výběrová řízení na následující pracovní pozice:
1. Název pozice: Vědecký pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace archeologie raného středověku, především hmotná kultura velkomoravské periody.
Požadavky:
Ukončené vysokoškolské vzdělání a doktorské studium (Ph.D.) v oboru archeologie, odborná praxe v oboru archeologie raného středověku alespoň 10 let. Morální bezúhonnost. Patřičné jazykové znalosti – angličtina, němčina.
Pracovní úvazek 1,0; předpokládaný nástup 1. 9. 2015.
Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím poštou na adresu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Podrobnější informace tamtéž.
Datum uzávěrky přihlášek: 21. 6. 2015.
 
2. Název pozice: Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace archeologie raného středověku, především časně slovanské období.
Požadavky:
Ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oboru archeologie, odborná praxe v oboru archeologie 3–5 let (ukončené doktorské studium výhodou). Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost. Patřičné jazykové znalosti – angličtina, němčina, výhodou též ruština.
Pracovní úvazek 1,0; předpokládaný nástup 1. 9. 2015.
Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím poštou na adresu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Podrobnější informace tamtéž.
Datum uzávěrky přihlášek: 21. 6. 2015.
 
3. Název pozice: Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace archeobotanika.
Požadavky:
Ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oboru botanika nebo archeologie (ukončené doktorské studium a odborná praxe v oboru archeobotanika výhodou). Dobrá orientace v oblasti paleobotaniky, paleoekologie a dalších souvisejících přírodovědných oborů. Základní přehled problematiky archeologie raného středověku. Předpoklady a motivace k vědecké práci. Zvládnutí IT aplikací MS Office, analytických a statistických programů Canoco for windows, SPSS, STATISTICA. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, předpoklady k týmové práci, iniciativnost. Přiměřená znalost minimálně anglického jazyka.
Pracovní úvazek 1,0; předpokládaný nástup 1. 9. 2015.
 
Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím poštou na adresu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Podrobnější informace tamtéž.