Středisko pro paleolit a paleoantropologii

Vedoucí střediska: Mgr. Martin Novák, Ph.D.
Vědečtí a odborní pracovníci: doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.; PhDr. Petr Šída, Ph.D.; Ing. Petr Škrdla, Ph.D., DSc.; Dr. Michaela Polanská; Mgr. Soňa Boriová; Mgr. Soňa Vacková
Asistent vědecko-výzkumného týmu: Ing. Jaroslav Andrle, MBA
Emeritní vědecký pracovník: prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.

Hlavní řešená témata:

Evoluce člověka v obecné rovině, s důrazem na vznik a expanzi Homo sapiens
Klimatický a environmentální rámec paleolitického osídlení středního Podunají
Sídelní archeologie loveckých populací ve středním Podunají na úrovni krajiny i konkrétního sídliště – aplikace GIS
Analýza zdrojů, s důrazem na strukturu výživy, lovu a sběru
Technologie výroby nástrojů z kamene a z organických materiálů
Počátky symbolismu, rituální chování a umění

Uvedená témata jsou prioritně řešena v těchto kontextech:

Počátek mladého paleolitu (Brněnská kotlina, Mladečské jeskyně)
Gravettien a epigravettien (Čechy a Morava, jmenovitě areál Dolní Věstonice-Pavlov, Předmostí, Petřkovice, střední Pomoraví)
Mezolit (pískovcové oblasti Čech)
Komparativní etnoarcheologický výzkum (Sibiř, Afrika)

Odkazy: