Dolní Věstonice

Kontakt:

Dolní Věstonice 25
691 29 Dolní Věstonice
tel.: +420 519 517 637

  

Vedoucí základny: Mgr. Martin Novák, Ph.D.
 

Středisko a detašované pracoviště tematicky zaměřené na paleolit bylo v rámci Archeologického ústavu AV ČR, Brno založeno v roce 1995. Jeho činnost sleduje současný výzkumný trend, zaměřený na vybrané perspektivní areály v detailu spíše než na plošný výzkum celých paleolitických kultur a území. Zkoumá život a adaptace lovců mamutů v měnícím se klimatu a krajině poslední ledové doby.

  

1. Základní výzkum areálu DV-Pavlov-Milovice:
Tento areál představuje v celoevropském měřítku unikátní, vnitřně strukturovaný soubor loveckých sídlišť, vypovídající nejen o lovu mamutů, ale také o širokém spektru dalších lidských aktivit. Je zkoumán po téměř 90 let Karlem Absolonem, Assienem Bohmersem, Bohuslavem Klímou, Jiřím Svobodou a dalšími badateli. Od roku 1995 je jeho výzkum klíčovým tématem Střediska pro paleolit a paleoantropologii.
V roce 2010 byl tento areál na návrh ARÚB vyhlášen Národní kulturní památkou, která je od roku 2016 na populárně-vědecké úrovni prezentována formou projektu Archeopark Pavlov - www.archeoparkpavlov.cz.
 
2. Dohled nad stavebními pracemi:
S ohledem na tematické zaměření provádí pracoviště průběžný archeologický dohled nad stavebními pracemi v obcích tvořících paleolitický areál Dolní Věstonice - Pavlov - Milovice.
 
3. Komparativní výzkum loveckých areálů:
Vzhledem k dlouhodobé tradici provádíme metodicky podobně vedené výzkumy jiných loveckých areálů v ČR i v zahraničí. V poslední době probíhá například výzkum areálu lovců-rybářů v lesním prostředí holocénu (mezolit pískovcových oblastí severních Čech) nebo dosud žijících loveckých/pasteveckých populací Sibiře. V posledních letech proběhli také 2 antropologicko-archeologické expedice do Etiopie, do oblasti Afaru a Modrého Nilu. 
 
Více informací najdete na: www.dolnivestonice.cz